STARÉ DOBRÉ ČASY

„Neříkej: ‚Čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto?‘
To není moudré, ptáš-li se na to.“ (Kazatel 7,10)

Byla devadesátá léta opravdu veselá?
Byla třicátá léta vážně nevinná?
Byly vůbec nějaké staré dobré časy?
Neptejte se!
Není to moudré, protože
„Kdo může vědět,
co je člověku v životě k dobru“ (Kazatel 6,12)
Nemluvte o šťastných časech, protože
„Srdce moudrých je v domě truchlení,
ale srdce hlupáků v domě radovánek“
(Kazatel 7,4)
Nemluvte o časech tance a zpěvu, protože
„Lépe je slyšet důtku od moudrého
než poslouchat opěvování od hlupáků“
(Kazatel 7,5)
Nemluvte o dnech práva a pořádku, protože
„Je čas, kdy má člověk moc nad člověkem
a působí mu zlo.“ (Kazatel 8,9)
Nemluvte o časech, kdy byla práce poctivá, protože
„Všechno lidské pachtění je pro ústa,
duše ukojena není.“ (Kazatel 6,7)
Dnešní den je náš
„Shledal jsem, že není nic lepšího,
než když se člověk raduje z toho, co koná,
neboť to je jeho podíl.
Kdo mu dá nahlédnout,
co se stane po něm?“ (Kazatel 3,22)
Dnešní dobu nám budou závidět
Ti, kdo přijdou po nás.