ZŮSTÁVEJ V LÁSCE

„Jsem si jist, že ani smrt ani
život, ani andělé ani mocnosti,
ani přítomnost ani budoucnost, ani
výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém
tvorstvu nedokáže nás odloučit od
lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu“
(Římanům 8: 38-39).

Smrt je hluboká a temná.
Život je marný a působí mrzutost ducha.
Mocnosti a moci jsou neochvějné,
Přítomnost je nejistá:
Nevíme, co přijde.
Jsou tajemství výšin a hlubin
tohoto vesmíru,
a přece nic z toho nás nemůže odloučit
od lásky Boží,
která je v Kristu, našem Pánu.
Co nás odloučí od jeho lásky?
Soužení či utrpení?
Pronásledování či hlad?
Nahota, nebezpečí či meč?
Nic! Neboť Bůh je láska.
Tato láska předává nepochopitelné-
svazek dokonalosti –
a tak choďte v jeho lásce.
Ten, kdo přebývá v lásce,
přebývá v Bohu –
a Bůh v něm.