SLUŽBA ÚTĚCHY

Apoštol Pavel řekl: „[Bůh] nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha.“ (2. Korintským 1,4)

Jedna z nejpotřebnějších služeb v dnešní křesťanské církvi je služba útěchy – utěšování druhých v jejich souženích a trápeních. Mnoho věřících jednoduše neví, kam se se svou bolestí obrátit.

Když opravdu hluboce trpím, nepotřebuju si přečíst v nějaké knize návod, jak mám deseti kroky zvítězit, nebo jít za známým evangelistou, který mi vlije energii do žil. To není řešením – protože ani jedno nedosáhne do samého nitra mé bolesti! Ne – já chci mluvit s nějakým obyčejným křesťanem, který zažil těžké utrpení a prošel jím tak, že chválil Boha, a nyní je uklidněný a plný víry!

Jsou to trpící lidé, které Bůh utěšuje a kterým dodává odvahu. Znají Ježíšův soucit, protože Jeho hlas jim přináší opravdovou útěchu do temných chvil. Tito lidé prohlubují svou důvěru, jež se zrodila v přestátých trápeních a zkouškách. A nejlepší je, že jim Bůh dává možnost těšit druhé, které by nedosáhli žádným jiným způsobem.

Myslím na paní Corrie Ten Boom, a na to, jaká to byla úžasná zkušenost pro tisíce lidí, když seděli a poslouchali ji, jak mluví o Ježíši. Mnoho farářů a duchovních z celých Spojených států bylo povzbuzeno touto dříve neznámou ženou – protože všechno prožité utrpení jí přineslo bohaté poznání Pána. Měla mnoho útěchy a povzbuzení od Ducha svatého – a využila to pro Ježíše.

Pavel se dokázal radovat ve všem svém soužení, protože věděl, že jeho utrpení bude mít užitek pro ostatní. Hleděl na svá trápení jako na druh výcviku, kterým prochází. Pravil: „Má to Boží účel, protože On mě trénuje! Přijdou lidé, kteří budou potřebovat útěchu a povzbuzení, která jsem ve svém utrpení dostal!“

Není divu, že Pavel mluvil o svém nebeském Pánu jako o „Otci milosrdenství a Bohu veškeré útěchy“. (1. Korintským 1,3)