KRISTOVA NEVĚSTA

45. žalm nám ukazuje nádherný obraz Krista a Jeho nevěsty. Velké manželství se připravuje a pisatel překypuje nadšením a vzrušením. „Slavnostní řeč mi ze srdce tryská…“ (Žalm 45:1)

Žalmista se dokáže jen těžko ovládnout. Zkouší popsat něco, co viděl – neuvěřitelný obraz s velkým a slavným ženichem a nádhernou nevěstou oblečenou ve zlatě.

V roce 1981 byl celý svět uchvácen královskou svatbou v Anglii. Když se princezna Diana a princ Charles oddávali, byly milióny lidí přilepeny u televizních obrazovek. Byla to jedna z nejvíce okouzlujících a nejslavnostnějších svateb v moderní historii.

Nafintění moderátoři různých televizních stanic průběžně popisovali každý detail svatby. Nové klipy ukazovaly nádherný, vznešený, královský život Charlese – jeho zápasy ve vodním pólu, jeho povinnosti jako prince a jeho dědictví jako příštího krále Anglie – jeho trůn, jeho bohatství, jeho palác.

Komentátoři v neobyčejném detailu rovněž popisovali vše o princezně Dianě. Popis byl neuvěřitelný: její účesy, její královské pláště, její družinu, boty, ozdoby, prsteny, kytice a královský kočár. Dokonce během obřadu, když stáli před oltářem, našeptával komentátor do mikrofonu: „Není nádherná? Podívejte se na její závoj, boty, na její květiny.“

Bylo to romantické a doslova to bralo dech, princ a princezna byli sjednoceni ve svatém manželství, „dokud je smrt nerozdělí“. Lidé na celé zeměkouli slzeli. Ale zažili jsme také rozpad tohoto manželství a jeden z nejhorších a nejšpinavějších rozvodů na této zemi!

Manželství popisované v 45. žalmu je na druhou stranu daleko slavnostnější a velkolepější. Také je plné romantiky, krásy a majestátu, ale je to manželství, které nikdy nekončí. Je zamýšleno pro věčnou slávu! Tento žalm pojednává o Ježíši a Jeho nevěstě! Ženichem je náš Král a Pán Ježíš Kristus a nevěstou Jeho církev – věřící, kteří se připravují na Jeho příchod, kteří se Ho velmi váží a jejichž srdce jsou bez poskvrny.