BŮH JEDNÁ ZA TEBE by Gary Wilkerson

Jeruzalémské hradby byly obnovovány, ale Nehemiáš viděl, že se do lidských srdcí začíná vkrádat hřích, svázanost a odrazování.

„Když se tedy …začínalo šeřit… přikázal jsem, ať zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí sobota“ (Nehemiáš 13:19, B21).

V tomto verši vystupuje Nehemiáš jako forma Ducha svatého a Duch Boží říká: „Znám vaše sklony, vím, k čemu jste náchylní. Vím, že v sobotu přijde pokušení a znesvětí ji…a vy na Mne zapomenete.“ A tak ještě před setměním Nehemiáš zavřel vrata.

Tvůj nebeský Otec je na tahu ve tvém životě, aby vyřešil tvůj problém ještě předtím, než poznáš, že nějaký problém máš. Bůh je na tahu místo tebe ještě předtím, než propukne hřích, ještě předtím než se tě hřích chytne. Bůh pracuje! Staří Puritáni to nazývali předcházející milostí – milostí, která jedná předtím, než přijde pokušení. Ještě předtím, než Adam s Evou opustili Eden, ještě předtím než ve hříchu uchopili ovoce, Bůh řekl hadovi: „Syn (Mluvil o svém Synu, Ježíši Kristu) ti rozdrtí hlavu“ (Genesis 3:15, moje parafráze). Poté, co Satan oklamal Adama s Evou, předtím než se odplazil a začal hýbat celým světem, aby tak oklamal syny Adama a Evy, Bůh řekl: „Mám plán, který již běží.“

Bůh nestojí mimo dění a neříká: „Když padneš do hříchu, přijď ke Mně a čiň pokání a já ti zase odpustím.“ On to sice dělá, avšak činí více než to. Bůh pracuje za tebe ještě dříve, než k tobě přijde pokušení, On ve tvém životě buduje zeď. Buduje v tobě milost a dospělost, vede tě duchovním procesem tvého růstu, aby tě posílil – řádku po řádce, pravidlo po pravidlu.