TOTO JE TEST

Udělej si tento test a zjisti, jestli už máš nakročeno k zatvrzelosti srdce.

1. Kolikrát jsi už slyšel kázání o rizicích zanedbávání každodenní modlitby a čtení Bible?

Zanedbáváš-li ztišení doma, neboť si myslíš, že si vystačíš s modlitbami na shromáždění, tak problémy budoucích dnů tě zničí. Pokud se neřídíš Slovem, které ti má přinášet uzdravení a sílu v dobrých časech, potom jak najdeš sílu zvítězit, když nastanou časy zlé? Osobní vztah s nebeským Otcem je jediný způsob, jak se připravit na to, co má přijít!

2. Kolikrát tě už varovali před hroznými následky pomluv?

Někdy jsou má varování na téma pomluv jako jemný déšť, jindy připomínají spíš hřmění. Izraelité byli znovu a znovu varováni před nebezpečím tohoto hříchu. Přesto zůstali neposlušní vůči Bohu, což jim přineslo celoživotní bídu v hady zamořené poušti. Pomluvy a reptání je připravilo o všechno.

Šířil jsi nějaké pomluvy o některém bratrovi nebo o některé sestře v uplynulém týdnu? Nebo si byl posluchačem pomluv? Jestliže ano, dovolil si, aby bylo ve tvém srdci zaseto semínko pochybností o dané osobě? Budeš-li pokračovat v pomlouvání navzdory všemu varování, již kráčíš cestou zatvrzelosti srdce.

3. Kolik varování jste slyšeli proti přechovávání tajného hříchu?

Co bude s tím tajným hříchem, o kterém k tobě Boží Duch opakovaně mluví? V průběhu let jsem napsal mnoho varování o nebezpečí flirtování s hříchem. Přesto, nekázal jsem pouze proti hříchu, nýbrž jsem vyučoval také o Boží moci ke vzkříšení. Kázal jsem o tom, že Pán nás vyzbrojí mocí k vítězství skrze svého Ducha a vloží do našeho srdce vůli činit dobré.

Osoba, jež si týden co týden vyslechne milující pokárání, a přes to si troufá pokračovat ve hříchu, již kráčí cestou zatvrzelosti srdce. Nebuď takovou osobou!