JE STARÝ ZÁKON STÁLE AKTUÁLNÍ?

Jednou jsem slyšel kázat pastora: „Starý zákon není již nyní aktuální, takže jej nemusíme již více studovat.“

Jak moc se mýlil? Jeden z důvodů, proč miluji čtení Starého zákona, je proto, jelikož vysvětluje Nový zákon jasně a jednoduše. Ve Starém zákoně je například Izrael obrazem církve a Egypt reprezentuje svět. Cesta Izraelitů skrze divočinu připodobňuje naši duchovní práci jako křesťanů. Také strom, který uzravil vody v Marahu je jako Kristův kříž a kámen, který byl zdrojem vody v poušti, je obrazem Spasitele.

Písmo ukazuje, jak veškeré izraelské fyzické bitvy jsou obrazem našich duchovních bitev: „To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků.“ (1 K 10,11). Dokonce i svatostánek a jeho nábytek je příkladem nebeské věci: „Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. Vždyť Bůh uložil Mojžíšovi, když měl zřídit stánek: „Hleď, ať uděláš vše podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře.“ (Ž 8,5)

Všechny tyto starozákonní příklady jsou tu pro, abychom my neupadli do pochybností, stejně jako Izrael. Autor knihy Židům píše: „A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.“ (Ž 4,11) Jinými slovy: „Studuj Starý zákon a pouč se příkladem Izraelitů. Nedopust, abys udělal stejný omyl jako oni.

Kdykoli nerozumím pravdě o Novém zákoně, obrátím se ke Starému zákonu, abych našel, jak je to tam ilustrováno. Například, řekněme si, že se zjistit, jak porazit duchovní zdi, které již postavil ďábel v mém životě. Obrátím se k příběhu o Jozue, abych viděl, jak byly poraženy zdi Jericha. Izraelské bitvy s těmito zdmi mi slouží jako vzor, který mi pomůže pochopit, jak mám porazit zdi, které mi brání dosáhnout plnosti v Kristu.