ZATVRZELÉ SRDCE

„Z často káraného se stane zatvrzelý, když náhle zhroutí se, nebude pomoci. “ (Přísloví 29:1).

Hebrejské slovo pro „kárán“ se v tomto verši týká nápravného vyučování. A výraz pro „nebude pomoci“ tu znamená „nevyléčitelný - bez jakékoliv možnosti vysvobození“. Tento verš nám říká, že za prvé tvrdost srdce přichází jako důsledek odmítání opětovných varování i odstrkování všech vábivých pravd. A za druhé nám říká, že za nějakou dobu nebude možné takovou tvrdost vyléčit. Takže, kdo jsou ti lidé, kteří slyší tato varování nejčastěji? Rozumí se samo sebou, že jsou to křesťané – ti, kteří sedí každý týden v Božím domě a naslouchají kázání plnému domluv!

Možná se ptáte: „Co to přesně je tvrdé srdce?“ Tvrdé srdce je takové srdce, které je rozhodnuté, že se bude vzpírat uposlechnutí Božího slova. Je nemožné jím pohnout, je imunní vůči všem usvědčením a varováním Ducha svatého.

Je tragickou pravdou, že navzdory tomu, že slyší ohnivá poselství seslaná z nebe, mnoho křesťanů neuplatňuje v praxi to, co slyší. Odmítají Bohu umožnit, aby vstoupil do určitých oblastí jejich životů. A jak dál jen slyší, aniž by slyšenému věnovali pozornost, začíná se objevovat tvrdost.

Naproti tomu existuje mnoho hříšníků, jejichž tvrdost srdce byla vyléčena. Z počátku Krista proklínali a hrozili Bohu zaťatou pěstí do tváře. Ale když slyšeli evangelium a pocítili ryzí, milující domlouvání Ducha svatého, jejich srdce roztálo. Činili pokání a obrátili se k Ježíši.

Názorným příkladem je syn Madalyn Murray O'Hairové. Byl vychováván v pravděpodobně nejateističtějším domově v Americe. Později pracoval pro svou matku, pořádal tažení proti Bohu a náboženství. Ale když slyšel evangelium, byl slavně spasen – a později se stal služebníkem, kázal Krista, místo aby ho proklínal. Tvrdost tohoto muže byla také vyléčitelná – protože neslyšel napomínající kázání, které neustále odmítal.

Ze své zkušenosti vím, že ta nejtvrdší srdce – ta nevyléčitelná – se vždy nalézala v doslechu Duchem svatým pomazaných kázání. Taková tvrdost neexistuje ve studených, mrtvých, formálních církvích, kde bylo po generace evangelium komoleno. Ne – vždy se nalézá tam, kde je z kazatelen kázáno ryzí slovo – a v lavicích je odmítáno!