ODLIŠNÝ DUCH by Gary Wilkerson

„Můj služebník Káleb má ale jiného ducha …“ (Numeri 14:24, B21).

Proč Bible říká, že Káleb má jiného ducha? Co udělal?

Jsi člověk, který hladoví a žízní a volá k Bohu: „Učiň ze mne člověka jiného ducha“? Nebo jsi křesťanem „zlaté střední cesty,“ který chce bloudit v poušti a žít život jako průměrný člověk?

Co bylo v Kálebovi a Jozuovi, že je to odlišovalo? Proč měli jiného ducha? Co odlišuje člověka, který má jiného ducha? Proč takový člověk není jako ostatní? Co má a proč to někteří z nás nemají? Jak člověk dostane jiného ducha? A ze všeho nejdůležitější otázka: Jak jej mohu dostat já?

Jeden mladík z naší církve nastavil svou tvář jako zrcadlo, aby následoval Ježíše. Když jsem s ním, říkám si: „Ježíši, chci toho zoufale toužícího ducha, kterého má tento mladík. Chci více z toho ohně a z toho pomazání, chci tu čistotu a svatost.“

Tento mladík říká: „Rozhodl jsem se následovat Ježíše ne ve své vlastní síle, ale v moci Ducha svatého.“ Jeho srdce ke mně promlouvá: „Rozhodl jsem se kráčet s čistýma rukama a s čistým srdcem.“ V době kompromisů se rozhodl držet svůj zrak upřený na Ježíše. Když chtějí ostatní kolem něho předstírat malé divadlo s dýmem a zázraky, aby přitáhli zástupy, on volá: „Pane, já to takhle nechci. Ano, chci, aby byly spaseny tisíce, ale hladovím po něčem více z Tebe.“

Když jsem s tímto mladíkem, který má jiného ducha, provokuje mne to k žárlivosti. Duch svatý nám dovoluje žárlit na někoho nebo závidět někomu, kdo má více z Ježíše!