BŮH KONÁ VELIKÉ VĚCI

„Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh … a miluji tě … Neboj se, neboť jsem s tebou“ (Izajáš 43:3-5).

Příběhy Starého zákona o Abrahamovi, Jozuovi a o celém Izraeli nás mají povzbudit a vyzvat, abychom hledali ve svých životech Boží přítomnost. Můžeme děkovat Bohu za to, co Jeho přítomnost činila pro Izrael, a navíc má každý z nás mocné svědectví o tom, co koná Boží přítomnost pro nás: vede naše životy, otevírá dveře, odstraňuje překážky, obměkčuje srdce, činí nás nebojácnými.

Tuto ověřenou pravdu vidím na svém životě. Asi řekneš: „Jen se vytahuješ!“ Ne, ve skutečnosti je Boží přítomnost se mnou i přesto, kým jsem!

Když jsme v New York City začínali s církví Times Square Church, Kristova přítomnost z nás vyzařovala při všem, co jsme dělali. Pamatuji se, jak jsem šel do kanceláře slavného producenta na Broadwayi, abych zajistil divadlo, které by církev mohla používat. Tamní sekretářka a personál se mi posmívali; jejich slova a postoje mě, obyčejného služebníka, ujistily, že to nebudu schopen zařídit. Skutečně jsem si myslel, že by mě mohl producent vykopnout. Ale pak producent vyšel z kanceláře, a když mě uviděl, pozval mě dál!

Během několika příštích týdnů jsme se s producentem blíže poznali. Občas se na mě podíval přes stůl a řekl: „Nevím, proč s vámi trávím tolik času. Můj diář je naprosto plný.“ Ale kdykoli jsem šel do jeho kanceláře, sekretářka mě protlačila kolem všech ostatních čekatelů se slovy: „Jděte dál, reverende, čeká na vás!“

Nakonec nám tento muž pro potřeby církve Times Square Church prodal své hlavní divadlo. Když podepisoval dokumenty o prodeji, řekl: „Nevím, proč to dělám!“ Byla to pouze Boží přítomnost, jež ho přiměla, aby nám tu budovu prodal. Jen pár let po této dohodě nás se svými právními zástupci prosil, aby ji mohl koupit zpět!

Rovněž jsem viděl, jak Bůh mění srdce jiných. Muž, který vlastnil budovu hned vedle nás, nám ji odmítl prodat, když jsme ji chtěli připojit k té naší. Ale za čas se stal mým přítelem a konečně nám budovu prodal. Po celou dobu mi říkal: „Někdo nahoře pro tebe pracuje!“

Taková je moc Boží přítomnosti. A každý křesťan může rovněž svědčit: „Boží přítomnost se mnou činí veliké věci!“