NEJSME SAMI

Kristus řekl svým učedníkům: „Nezanechám vás osiřelé“ (Jan 14,18). Řecké slovo „osiřelost“ znamená „pozůstalí, bez otce“.

Občas se můžete cítit tak, jak se později cítili učedníci: že jste úplně sami a Bůh se o vás nestará. Nevidíte žádné známky Jeho péče a Satan vám lže, že Duch Svatý vás opustil.

Nemůžete však zapomenout na jednu neuvěřitelnou a zázračnou věc – Ježíšův slib učedníkům: „Nenechám vás jako sirotky. Zaplatil jsem za vás a jste Moji!“

Ať právě procházíte čímkoli, váš nebeský Otec vás ani jednou neopustil a nikdy neopustí. Poslechněte si Jeho věčný, neporušitelný slib: „Sijón říkával: „Hospodin mě opustil, Panovník na mě zapomenul.“ Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále“ (Izajáš 49,14-16).

Tento oddíl nám říká: „Stále mám na paměti, že potřebujete ochranu. Neexistuje ani okamžik, kdy bych vás nedržel v bezpečí Svých nadpřirozených zdí. Má ochranná hradba je tu stále!“

Poznal jsem některé ženy – včetně manželek pastorů – které opustily své děti. Jeden farář nám napsal: „Byl jsem ženatý 26 let, ale manželka mě nedávno opustila kvůli muži, kterého potkala na internetu. Prostě odešla ode mě i od dětí. Pořád ji miluji a chci, aby se vrátila, ale ona to neudělá. Hrozně mě to bolí, nemůžu spát. Nevím, jak to zvládnout.“

Hospodin tomuto muži odpovídá: „I tvá milovaná žena tě může opustit, ale já to nikdy neudělám. Mé hradby tě stále budou chránit.“

On nás nenechá osiřelé!