MILOST STÉKÁ Z TRŮNU by Gary Wilkerson

Náš život v Kristu začíná v milosti, pokračuje v milosti, a skončí v milosti. "Milostí tedy jste spaseni skrze víru. A není to naším přičiněním, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit "(Efezským 2:8-9).

Poté, co si uvědomíme tuto pravdu, naše životy budou označeny svobodu, ne otroctvím, radostí, ne únavou, potěšením, ne hrůzou. Trávit čas v Boží přítomnosti se bude zdát radostným darem, nikoli povinností. Koneckonců, Ježíš říká, že už nejsme jeho služebníci, ale jeho přátelé.

Nic z tohoto, ale popírá naši odpovědnost. Samozřejmě, že je čas nastavit budík, vstát a modlit se. Ale netroufejte to dělat bez oleje Boží milosti. A netroufejte si přečíst Bibli bez milosti, nebo si odnesete odsouzení a strach, spíše než osvícení a pravomoc. Proč? Je to Boží dílo milosti, aby nám ukázal naši neschopnost. To je jediný způsob, jak se někdy potvrdí jeho schopnosti.

Ne, nevzdávejte to s odpovědností za vaši skupinu. Nevzdávejte váš dedikovaný modlitební čas. Nevzdávejte své biblické skupiny. Nevzdávejte žádné z těchto nádherných disciplín, pokud vám nejsou v cestě Boží milosti, která se plně projevuje ve vašem životě.

Někteří z vás si možná řeknou: "Způsobem, jakým mluvíte, se nikdo už nemůže znovu modlit. Nikdo si nebude plnit svůj úkol. Nemáme to v sobě. Budeme-li sledovat, co teď naznačujete, nikdo se nikdy nedozví jaká je ta Boží cesta pro nás. "

Jen si pamatujte, že milost na nás stéká z trůnu Páně, ale nestoupá vzhůru od nás k Němu. To je to, co se bude přibližovat svět do našich životů a svědectví. Když lidé uvidí skutečnou milost stékat na nás, uvidí divy, které se na nás projeví. A oni uvidí, že naše srdce vyhrávají, ale naší prací, ale Boží prací. Ať to tak je ve vašm životě již dnes!