ZMOCNĚNI ŽÍT

Písmo poskytuje nekonečné příklady toho, jak Boží přítomnost zmocňuje jeho děti žít pro Něj . Jeden z nejmocnějších příkladů lze nalézt v životě Mojžíše.

Mojžíš byl přesvědčen, že bez Boží přítomnosti ve svém životě , je to zbytečné se o něco pokoušet. Když mluvil tváří v tvář s Pánem , řekl: (Exodus 33:15 ) . On říkal: " Pane, jestli Tvá přítomnost není se mnou, tak nikam nejdu . Neudělám ani jediný krok, aniž bych se neujistil, že jsi blízko!"

Mojžíš věděl, že to byla Boží přítomnost v Izraeli, která zasadila ten rozdíl od ostatních národů. A totéž je pravdou o církvi Ježíše Krista dnes. Jediná věc, která nás odlišuje od nevěřících, je Boží přítomnost " s námi" , který nás vede, pracuje Jeho vůli v nás a skrze nás .

Mojžíš se nestaral, jak se jiné národy dostaly do vedení, jak tvořily své strategie, jak vládly, nebo jak řídily svá vojska . Řekl: " Pracujeme na jediném principu. Jediný způsob, jak řídit, vést válku a přežít v této pustině, je mít s námi Boží přítomnost!

" Když je Boží přítomnost v našem středu, nikdo nám nemůže uškodit. Ale bez něj, jsme bezmocní, téměř nic . Ať všechny národy tohoto světa se spoléhají na své mocné armády, jejich železné vozy, jejich kvalifikovaných vojáků a jejich nové zbraně . My se budeme spoléhat na zjevnou přítomnosti našeho Boha ! "

Bůh odpověděl Mojžíšovo směle : " Má přítomnost půjde s tebou, a dám ti odpočinutí " (verš 14) . Jak neuvěřitelné zaslíbení ! Hebrejské slovo pro odpočinek je zde "pohodlné, tiché spočinutí . " Bůh říkal: "Nezáleží na tom, jakým nepřátelům nebo zkouškám budeš čelit, budeš vždy schopen najít klidný odpočinek ve mně !"

Přemýšlejte o tom : Má-li církev zjevnou přítomnost Boha ve svém středu, žádný ruch nebo shon tam nebude přebývat, žádné pocení nebo úsilí. Na bohoslužby nebudeme spěchal , se třemi písněmi , dar a krátké kázání . Namísto toho, tam bude uklidňující mír a tiché odpočinutí a každý, kdo projde dveřmi to ucítí !