ON VIDÍ KAŽDÝ KROK

Zástupy křesťanů vstává každé ráno s výhledem na nepodstatné problémy, fyzickou bolest, citovou újmu, finanční boje. Mnozí z nich se trápí a obávají se: "To je moc na mě to zvládnout. Nemám už sílu bojovat za tyto věci. Jak to někdy můžu zvládnout?

Naše společenství dostává mnoho dopisů od svatých, kteří denně vydrží velmi obtížné situace. Jedna zbožná žena napsala:"Byla jsem vdaná přes třicet pět let a jsem babička. Ale teď byla moje rodina totálně zníčena smilstvem mého manžela. Byl naplněn Duchem svatým a používám Pánem, ale teď.. je rozhořčený sukničkář, plný chtíče. Prosím modlete se za mne. On ode mne odebral veškerou lásku, jsem tak nešťastná. Myslím si, že už nemůžu déle vydržet."

Náš nebeský Otec vidí každý krok našich životů a navzdory všem našim krizím a problémům, přikazuje nám v Písmu znovu a znovu:"Neboj se,"
Nemám věřit tomu, že nás naše problémy dostanou a zničí, protože On je náš štít.

Deuteronomium 33:29 jakoby nám Bůh říkal:"To není pravda, že jsem tě zavrhl! Nejsem na tebe naštvaný a neopustil jsem tě aby ses staral sám o sebe proti svým nepřátelům. Toto všechno jsou satanovy lži."

Bez ohledu na to, jaké krizi čelíme, jak silné obtíže před námi leží, naše vítězství je zajištěno. Římanům 8:37

Znamená to, že máme jen stát a očekávat, že pošle Bůh svého anděla zabít všechny naše nepřátele? Ne, nikdy! I když Bůh prohlásil naše vítězství, nebude dělat tu naši část.

Stále musíme zvednout meč k boji proti nepříteli. Ten rozdíl je v tom, že věříme v to, že nám Bůh zaslíbil, že nás posílí. Korintským 15,57

Duch svatý reaguje na naši víru! Když k němu voláme, přichází k nám s nadpřirozenou mocí umrtvit skutky těla. Naše část je mít víru a jít v ní, že Boží Duch odolá síle zla, která jde proti nám.