ČAS RADOVAT SE

Adam a Eva vpustili do svého manželství klam. Potom pokračovali ve vzpouře a společně se schovali před Boží přítomností. Bůh se nikdy neskrývá - to jenom člověk. Bůh se aktivně zapojil do prvního manželství mezi prvním mužem a první ženou. Nyní se stejnou intenzitou vstupuje do každého křesťanského manželství.

Několik manželství vydrží, i když se oba manželé skrývají před Bohem. Ukaž mi manželství, kde ani jeden partner není blízko Ježíše, a já ti ukážu manželství s velmi malou šancí na přežití. Minimálně jeden z partnerů musí být v denním kontaktu s Bohem. Nejlepší je, když jak manžel, tak manželka tráví svůj čas s Ježíšem . Když se pak jeden z partnerů začne vzdalovat od Boha, ten druhý může v modlitební komůrce najít pomoc a nasměrování. A právě o to jde. Manželka, která se modlí, může zachránit svoje manželství. Totéž může udělat i modlící se manžel.

Láska sama o sobě nestačí k tomu, aby manželství bylo silné - to může učinit jedině Boží moc. I nyní jsou manželství uzdravována a udržována při životě právě díky ní. Tam, kde vládne Ježíš, manželství vydrží.

"Nyní tomu, kdo je mocen vás zachovat bez klopýtnutí a postavit bezúhonné s veselím před svou slávu,
jedinému a moudrému Bohu, našemu Zachránci skrze Ježíše Krista, našeho Pána, jemu buď sláva, velebnost, vláda i pravomoc před veškerým časem, i nyní, i po všechny věky věků. Amen." (list Judův 24-25, ČSP)

Víme, že "Radost z Hospodina bude vaší silou." (Nehemjáš 8:10b, ČSP). Silná manželství by měla přetékat radostí. Když se z manželství vytratí radost, zeslábne a bude zranitelné.

Ano, každé manželství bude čelit výzvám. Mohou jimi být nemoci, finanční problémy, nedorozumění nebo bolesti. Život ale jde dál. Bůh sedí na trůnu a má vše pod kontrolou. Děkuji Bohu za partnera, který mne miluje, a budu se radovat v každém okamžiku mého života. Nechám radost plynout. Je čas plakat a čas radovat se. Dobré ale převáží to špatné, tak hlavu vzhůru a začni žít!