PRO TY, KTERÉ PÁN MILUJE

Občas během mých let ve službě jsem byl zaplaven nepřáteli, kteří proti mě povstali. V těch momentech jsem cítil Pánovu kázeň jako hůl na mých zádech. Pamatuji si zejména jedno období, kdy jsem byl pomlouván ze všech stran. Ostatní služebníci se mě ptali: Davide, slyšíme na tebe sporné věci. Jsou to pravda? Všechny tyto věci, co o tobě přichází od toho zlého, nebo se Bůh k tobě snaží promluvit?"

Tato otázka mě zranila a byl jsem totálně zaplaven emociální bolestí toho všeho. Byl jsem fyzicky vyčerpaný z probíhající bitvy a sotva jsem čelil tomu, jít do církve kázat. Jedno ráno mě moje žena musela doslova zvednout ze židle v mé pracovně. Asi na půli cesty do církve jsem ji řekl, že už nemohu jít dál. Nemohl jsem už čelit jediné osobě v mé církvi, myslící si, že jsem falešný.

Nakonec jsem vykřikl: "Pane, co jsem udělal, abych si toto zasloužil? Kde je můj hřích?" Potom mě Bůh vedl k modlitbě proroka Jeremiáše: “Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne hněvem, abys mě nezničil Jeremiáš” 10:24.

Tyto Jeremiášova slova se stala mojí denní modlitbou přes to těžké období zkoušek: "Pane, ztrestej mě a suď mě, jestli musíš. Ale, prosím nedělej to v hněvu! Pokud ještě uslyším jedno hněvivé slovo, tak mě to zničí. Prosím nesnižuj mě na prach, Pane. Jsem už dost nízko!"

Pokaždé, co jsem pronesl tuto modlitbu mi Pán odpověděl: "Davide, když se rozhodnu tě napravit, je to protože tě miluji. Tato zkouška není kvůli mému soudu. Jsem k tobě milosrdný a milující, tak stůj v klidu a uvidíš moji slávu!" Toto poznání jeho slávy mě neslo do míst totálního odpočinku - a Bůh mě ospravedlnil po všech stránkách.

Milovaní, až jednou budete mít toto zjevení Boží slávy, nebudete se už nikdy muset bát, že vás Bůh napraví v hněvu. On jeho hůl nese v něžné, milující ruce. On vás kázní, ale jenom v milostném soucitu. On vám nikdy neublíží, nebo vás neodhodí stranou. Nemělo by toto způsobit, že naše srdce před Jeho chválou roztají?

„Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení“ Přísloví 3:12.