CÍRKEV ZAČÍNÁ DOMA

V Písmu se dovídáme, že pravá Boží církev je kdekoli, kde věřící slouží Pánu – a to by se mělo dít u vás doma. Apoštol Pavel nám říká o Priscille a Aquilovi: „Církev…je u nich doma“ (Římanům 16,5).

Mnoho křesťanů přichází domů ke řvoucí televizi a věnují jen malý, pokud vůbec nějaký, čas službě Kristu. Nikdy se nemodlí. Nikdy se nezavřou ve své tajné místnosti, aby hledali Pána nebo se přimlouvali za své manžele, manželky a děti. A přesto si stěžují, že nemohou najít církev.

Nezáleží na tom, jestli máte doma manžela či otce, aby měl roli pastora. Možná jste svobodná matka, nebo svobodný muž či žena. Ať jste však kdokoli, Bůh říká, že jste královské kněžstvo povolané Mu sloužit.
Možná řeknete: „Ale já už jsem našel tu pravou církev a setkávám se tam s Pánem každý týden. Poslouchám zbožná kázání a vstupuji do úžasného uctívání. Jsem se svou církví spokojený.“

Z toho se s vámi velmi těším. Ale pokud chápete církev pouze jako své místní společenství, potom jste stále ještě nenašli tu pravou Církev. Bohem požehnaná, spravedlivá Církev začíná tam, kde žijete.

Pokud nesloužíte Pánu u vás doma, potom se s největší pravděpodobností soustředíte pouze na své vlastní potřeby. A nenajdete opravdovou církev, dokud nepůjdete do své tajné modlitební místnosti. Najdete ji, když věnujete Ježíši opravdu svůj čas – a naplníte Jeho touhu po společenství s vámi.

Když se váš domov stane církví, budou uspokojeny vaše nejhlubší potřeby – ne lidskými prostředky, ale nadpřirozeně vaším Otcem v nebesích. Potřeby vašich dětí budou také naplněny, a to vše proto, že máte společenství s Duchem Svatým ve své modlitební komůrce. Potom můžete jít do kterékoliv církve, ať se zdá jakkoliv mrtvá. Proč? Abyste se tam mohli spojit s dalšími, kteří dychtivě hledají Pána. On má Své služebníky všude a nadpřirozeným způsobem vás přivede k těm, kteří s vámi budou sdílet svoji touhu sloužit Bohu.