KDE JSOU VŠICHNI TI BOŽÍ PASTÝŘI?

Bůh řekl proroku Jeremiášovi, „Jak je nesčíslný nebeský zástup a nezměřitelný mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida, svého služebníka, i lévijců, kteří mi slouží.“ (Jer, 33:22). Říkal, „Dávám ti tento závazný příslib, že rozmnožím svaté kněžství, které duchovně povede můj násobící se dav.

Možná přemýšlíš o tom, kde jsou všichni ti Boží pastýři, které nám Pán zaslíbil? Kde vedou svá stáda? Říkáš, že můžeme najít jejich poctivé sbory v každém městě, městečku nebo vesnici? Na světě není dostatek biblických škol a seminářů, aby se jen mohlo začít plnit toto nemožné proroctví. Vím, že Pán vychovává spoustu mladých farářů, ale jen tu a tam.

Jak to Bůh udělá? Odpověď nacházíme v knize Zjevení: „Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce“ (Zjevení 1:5-6). Bůh z nás všech udělal své kněží! Každý, kdo byl omyt v Ježíšově krvi, je členem Jeho královského kněžstva!

Apoštol Petr toto opakuje v 1. Listě Petrův 2:5: „I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista!“ Bůh nás povolal, abychom se stali kněžími, kteří Mu slouží.

Víš, Boží koncept „církve“ je mnohem jinačí, než ten náš. My si myslíme, že církev znamená duchovenstvo pro lid. Je to místo, kde se střetávají veškeré potřeby Božího lidu – duchovní, fyzické i emoční. Ano, to vše je součástí toho, co upevňuje církev. Ale opravdová Církev, podle Písma, začíná službou Ježíši Kristu. Jeho koncept Církve je kdekoliv, kde se Mu slouží.