CO OČEKÁVÁŠ OD CÍRKVE?

Možná očekáváš od církve, že bude v neděli ráno vyučovat tvé děti. Nebo snad hledáš opravdové přátelství. Možná hladovíš po dobrých chválách a dobrém uctívání. Nebo se snažíš uspokojit ve svém životě nějakou jinou hlubokou potřebu.

Dovol mi, abych ti předal toto slovo o pravé Boží Církvi: Bible říká, že jsi Pánovým královským knězem. To je pravda – máš být pastýřem, služebníkem, knězem. A pravá Církev má vzniknout ve tvé domácnosti.

Bible říká, že je každý věřící povolán ke zbožnému Sádokovskému kněžství: „Avšak lévijští kněží Sádokovci, kteří drželi stráž při mé svatyni, když Izraelci zbloudili ode mne pryč, ti se budou ke mně přibližovat, aby mi přisluhovali, a budou přede mnou stávat, aby mi přinášeli tuk a krev, je výrok Panovníka Hospodina. Ti vstoupí do mé svatyně a ti se přiblíží k mému stolu, budou mi přisluhovat a držet stráž.“ (Ezekiel 44:15-16).

Nemusíš chodit do biblické školy nebo mít na zdi pověšené vysvědčení o ordinaci, abys byl součástí Božího královského kněžstva. Každý, kdo byl obmyt Ježíšovou krví, byl vzkříšen jakožto Pánův kněz.

Vyrostl jsem v rodině, která dodržovala takzvaný „rodinný oltář.“ Můj otec věřil, že verš v listu Židům, který přikazuje křesťanům, aby nezanedbávali svá shromáždění, platí i pro rodiny. A proto jsme neměli chybět u rodinného oltáře.

Když jsem si se svými sourozenci hrál venku spolu s kamarády v době, kdy byl čas na rodinný oltář, vždycky jsme přišli, když rodiče zavolali: „Čas na modlitbu!“ Všichni v sousedství věděli, že se Wilkersonovi chystají k oltáři!

Můj otec se v naší domácnosti radostně ujal role kněze a pastýře. Ale co ty? Zkoumáš své srdce, jestli máš být ve své rodině knězem?