ON NÁS NEODSUZUJE by Gary Wilkerson

„...žalobce našich bratrů, jenž na ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha“ (Zjevení 12:10, NBK). Se Satanovým žalováním se Ježíš přišel vypořádat jakožto naše živoucí a dýchající smlouva. Bůh nevyslal žádnou teologii, aby potlačila Satanovy lži – On vyslal Ježíše! Nejstarší proroctví v Genesis prohlašuje, že Satan zhmoždí Mesiáši patu, avšak Ježíš rozdrtí ďáblovi hlavu (viz Genesis 3:15). Před dvěma tisíci lety přinesl Ježíš tuto skutečnost do našich životů.

Občas se probudím o půlnoci s velkou úzkostí. Jako kdybych udělal něco špatného, avšak nevím co. Ten pocit přichází od žalobce. Šeptá: „Nejsi dobrý, jsi bezcenný a pro druhé břemenem. Podívej se na svou minulost, kolikrát jsi se nechal vyvést z míry. Nikdy se nezměníš.“ Náš vztah s tímto hlasem začal v ráji, ale pak přišel Ježíš a prohlásil: „Nedomnívejte se, že já budu na vás u Otce žalovat“ (Jan 5:45).

Ježíš řekl ženě přistižené při cizoložství: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš“ (Jan 8:11).

Je naprosto nezbytné, abychom stavěli na pevném základě poznání, že Bůh nás neobviňuje! Tento základ není založen na zákoně nebo obviňování či beznaději, nýbrž na slavném a laskavém kroku samotného Boha. Když slyší, že jsme obviněni, říká Ježíši: „Zlikviduj to.“ V tu chvíli uslyšíme hlas Ducha svatého, jak říká: „Neposlouchej tu lež. Byla zničena na kříži. Bůh tě neobviňuje, protože tě jeho Syn osvobodil.“

Budeme hřešit – Bible to říká jasně. Když však zhřešíme, slyšíme hlas Ducha svatého. Přináší usvědčení z našich přestoupení, a přesto se jedná o usvědčení s nadějí, které vede k radostnému pokání a nikoli k zoufalství.

Byl nám dán Ježíš, a ve chvíli, kdy jsme zastrašováni, uslyšíme jeho hlas, který přehluší všechny ostatní: „Ani já tě neodsuzuji.“ Kéž vám Bůh dá svou milost, abyste na ní mohli stavět – a radovat se!