MNOŽSTVÍ VÍRY by Gary Wilkerson

Evangelia podávají jasnou zprávu o tom, že na nás záleží, jak velké množství víry nám bude dáno.

„Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: Už nemají víno“ (Jan 2:1-3).

Už jsi měl v něčem nedostatek? Třeba nedostatek trpělivosti pro své vzpurné dítě? Nedostatek naděje pro své manželství? Na této svatbě v Káně uviděla Ježíšova matka Marie, že mají nedostatek vína. Šla za Ježíšem a řekla: „Udělej s tím něco.“

Ježíš odpověděl: „Ještě nepřišla má hodina“ (2:4). Marie mohla přijmout odpověď svého Syna jako neměnný edikt: „No, z nebes byl dán svrchovaný výrok, že na této svatbě nebude víno rozmnoženo.“ Místo toho jednala jako dobrá židovská matka nebo ostatně jako kterákoli jiná matka – a ignorovala synovu odpověď. „Matka řekla služebníkům: Udělejte, cokoli vám nařídí“ (2:5).

Z teologického hlediska jsem velmi hrdý na Boží svrchovanost. Věřím, že se nic nestane, dokud to Bůh nenařídí. Někdy však Boží svrchovanost přikazuje: „Nechávám to na tobě.“ Tyto verše jasně říkají, že se Ježíš na žádost Marie nechystal reagovat. Ani pro to neměl pádný teologický důvod: „Ještě nepřišla má hodina,“ znamenalo, že Bůh dosud neoznámil svou veřejnou službu.

Avšak Marie nemohla čekat na nebeský kalendář. Potřebovala, aby Bůh jednal okamžitě – a tak se kalendář posunul! „Ježíš řekl služebníkům: Naplňte ty nádoby vodou! I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny! … Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl odkud je … zavolal si ženicha a řekl mu: Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli“ (2:7-10). To nebyla jenom „náhražka“ vína. Bylo to znamenité víno!

Zázrak, který se stal, předčil Mariina očekávání. A přece to mohlo být úplně jinak. Ježíšova odpověď ji mohla odradit. Mohla přijmout jeho slova jako bernou minci a souhlasit: „Asi není pravý čas.“ Místo toho učinila výběr víry z nebeské banky, i když dosud nevložila žádný vklad.