ROZZÁŘILY OBRAZOVKU by Claude Houde

Jedním z největších překvapení nového věřícího, který začíná číst a studovat Bibli je, když objeví to, že muži a ženy z Písma jsou tak neuvěřitelně lidští. V biblickém vyprávění není žádné přikrašlování a žádná kouzla. Nejsou zde žádní dokonalí hrdinové.

Jedním z důvodů, proč je Bible každoročně světově nejčtenějším bestsellerem je skutečnost, že skutky a postavy, se kterými se setkáváme na jejích stránkách jsou prostě fascinující. Bible je nejčtenější knihou na světě, protože těch šedesát šest knih, ze kterých se skládá Písmo je ve skutečnosti zrcadlem, ve kterém my všichni nacházíme dříve či později svůj obraz. I když jsou muži a ženy Nového a Starého zákona od nás velmi vzdáleni v čase, místě, souvislostech, zvycích a kulturní realitě, jsou nám přece ve své lidské zkušenosti a vlastnostech tak neuvěřitelně blízko. Podívejte se a budete muset přiznat, že tito lidé doslova “rozzářili obrazovku.“ Čtení Bible je vrcholná zkušenost reality. Každá strana je poutavá a táhne nás do předních řad v divadle lidských životů, spojených s Bohem.

Jsme ohromeni, šokováni, konfrontováni a pohnuti jejich dobrodružstvími, zápasy, nadějemi, pochybnostmi, vášněmi a vírou, protože jsou bolestné a nesmiřitelné jako naše vlastní zážitky (nebo přinejmenším jako někoho, koho dobře známe a který potřebuje útěchu). Tyto biblické příběhy nás rozveselí i rozpláčou. Naše duše jsou zarmouceny jejich selháními, otřeseny chybami, které dělají a naopak pozvednuty každým hrdinským činem.

Muži a ženy Božího Slova jsou z masa a kostí. Sní, trpí, padají, pláčou a jsou zklamáni a podvedeni svými nejbližšími přáteli a lidmi, kterým nejvíce důvěřovali. Někdy se obávají toho, co je v jejich vlastním nitru. V hněvu, zmatení a čiré bolesti mohou velmi pochybovat a hrozit pěstmi k nebi. Jsou omezováni a krvácí. Obrací se k Bohu zády a pochybují o Jeho samotné existenci, ale když dojde k tragédii, tak k Němu okamžitě utíkají. Tak silní a přesto tak slabí - nedělají to co by dělat měli, i když to dobře vědí a často činí to, co nenávidí, i když vědí, že je to špatné. Neustále sní o kráse a ušlechtilosti, o lepším světě, o spravedlnosti a „novém začátku života.“

Bible je opravdová klenotnice plná surových diamantů. Každá kniha a každá kapitola odráží touhu člověka, který hledá něco podstatného, věčného a smysluplného.

Při čtení Bible můžete objevit Boha a současně nalézt i sebe sama.

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.