V PRVNÍ LINII

Ochotní služebníci se nebudou bát „lva na ulicích.“ Líný křesťan říká: „Venku je lev a zabije mne, vyjdu-li na ulici.“

„Lenoch říká: Na cestě je lvíče, v ulicích je lev“ (Přísloví 26:13).

Je lev v ulicích? Ano! Řvoucí lev , který hledá kořist. Duchem naplnění služebníci se však tohoto lva nebojí. Než jsem přišel do New Yorku jako pastor, ďábel se mi pokoušel zasít do srdce strach. Viděl jsem, co přijde a jak budou tyto ulice nebezpečné. Satan řekl: „Zabijí tě na ulici!“ Ale Ježíš přikázal: „Vyjdi hned do ulic města a přiveď chudé, zmrzačené, slepé a chromé“ (Lukáš 14:21). My se opravdu nemusíme bát!

Přemýšlím, jak úžasný musí být život na tichém místě v ústraní, a mnozí tuto výsadu mají. Roste však počet křesťanů „prchajících do přírody,“ kteří se prostě chtějí ukrýt. Lev je pronásleduje a oni hledají bezpečné místo. Už jsem o tom také uvažoval. Gary North, jeden z představitelů hnutí obnovy, napsal knihu s názvem Vláda nouze, kde varuje křesťany před hromaděním zboží a zbraní a před přípravou na úkryt a obranu svého majetku. Seznam, který uvádí, obsahuje mimo jiné i tvrdý alkohol a tabák na úplatky (říká tomu „výměnný obchod“) pro vládnoucí úředníky v době anarchie.

Jsou to ti, kteří budou volat, aby je skryly skály a hory před Božím hněvem (Zjevení 6:16). „Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej“ (Matouš 16:25).

Duchem naplněná církev posledních dnů se nebude skrývat ale v první linii bude bojovat dobrý boj, a sklízet spasené duše.