NEBESKÁ BANKA by Gary Wilkerson

V poslední době jsem se nemohl zbavit ve svých myšlenkách následujícího obrazu: Byl to obraz nebeské banky, ve které si Boží lid ukládá svůj majetek. Tato banka je stále otevřená a můžeme si tam uložit peníze i složit všechny svoje hříchy, obavy a starosti. Trezor, ze kterého si bereme půjčky je v místnosti, kde je trůn Boží milosti.

Z této nebeské banky si můžeme ovšem také peníze vybírat. V okénku pokladny sedí Duch Svatý a je připraven vydat vše co potřebujeme z nebeských zdrojů. Přijdeme-li k tomuto okénku, můžeme vybrat nekonečné zásoby Boží milosti, síly, víry a naděje.

Když si představuji tuto banku, uvědomuji si, že mnozí z nás, kteří jsme v církvi, ukládáme do nebeské banky mnohé, ale mnohem méně vybíráme. Když se postavíme k okénku,žádáme jen o almužnu: „Pane, nechci Tě obtěžovat,“ koktáme, „potřebuji jen trochu milosti, abych zvládl svůj problém. Prosím, stačí jenom trochu, potom se s tím už vypořádám sám.“

Mám pro vás dobrou zprávu: Bůh po nás nechce, abychom „se vypořádali se zbytkem problémů sami.“ Chce, abychom u Něj složili všechno: všechny svoje úzkosti, zápasy, hříchy a bolesti srdce. A chce také, abychom vybírali z Jeho bezedných zdrojů, které jsou pro nás uloženy v Jeho trezorech. Chce, abychom řekli, “Pane, nežádám tě o deset dolarů víry proto, abych se dostal z tohoto problému. Já potřebuji tvoji milost v hodnotách tisíců dolarů. A Tvoji milost nežádám jen proto, abych vyřešil svůj problém, ale chci spatřit Tvoji slávu na celé zemi. Od této chvíle pokaždé, když přijdu k okénku Tvé Boží pokladny, budu žádat větší vylití Tvého Ducha. Potřebuji v sobě více Tvého ducha, Tvého života, Tvých skutků!“

“Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pokoj v pravý čas“ (Židům 4:16).