ÚRODA POSLEDNÍCH DNŮ ČEKÁ!

Na služebnících, kteří sklidí poslední velkou úrodu, bude něco jedinečného a zvláštního. Především, oni nebudou mít strach „orat v zimě“.

„Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně.“ (Přísloví 20:4)

Ježíš řekl, že pole je svět, tím mínil národy, lidi, rasy. Když jsem v roce 1958 přišel do New Yorku, církev, společnost i vláda tvrdily, že závislí na drogách jsou nevyléčitelní – obzvláště ti, kdo jsou závislí na heroinu. Vlastně tím říkali, „Je moc velká zima na to orat! Nechtějí Boha. Nemůžou být zasaženi.“ Ale Bůh mi řekl, „Jdi orat! Je to diamantový důl a já tam budu mít velkou sklizeň.“ A taky že má.

Podél našich jižních hranic si mnou rukama, když se miliony nezákonných uprchlíků hrnou do země. New Yorku a Kalifornii zaplavují cizinci z celého světa. Bůh pozdvihl církve, aby jim přiblížily Krista, protože tito čerstvě obrácení křesťanští pracovníci to berou jako šanci k orbě. Bůh k nim přivedl misijní pole. A teď, mladí faráři, kteří byli kdysi nelegálními cizinci, se vracejí do svých domovů jako misionáři, aby tam evangelizovali.

Ano! Studené vlny odpadnutí zametají zemí. Židům je zima, stejně jako muslimům. Tolik jich působí beznadějně a strnule. Ale Pán říká, „Nebuď liný – jdi orat!“ Žádná skupina lidí, žádný individuál by neměl být považován za moc chladného, moc zatvrzelého nebo moc vzdáleného. Jdi a rozsévej! Rozsévej a budeš sklízet! V den své moci Duch svatý všechny usvědčí.

Před založením Times Square Church nám bylo řečeno, že New York byl moc drsný, moc zlomyslný-nebyla tu žádná naděje-nikdo by v neděli večer nevyšel do kostela. Bylo tu příliš cynismu, moc kriminality a lidé by neopustili své domovy, aby večer šli do Times Square, žádný večer. Údajně byla moc velká zima na orání. Ale tento přeplněný kostel dokazuje, jak se všichni mýlili.