JASNÝ SMĚR

Většina křesťanů Bohu nenaslouchá. Chodí k Němu pouze mluvit! Písmo nám nicméně ukazuje, že kdokoli byl Bohem použit, učil se zůstávat v Jeho přítomnosti do té doby než Ho zaslechl.
Písmo nám jasně zjevuje, že Hospodin chce mluvit ke každému z nás. „A na vlastní uši uslyšíš za sebou říkat: To je ta cesta, po ní jděte, ať se dáte napravo nebo nalevo.“ (Izajáš 30:21)
Tak jako k malé umírající holčičce s leukémií, bojující s myšlenkami na smrt. Přesto, když jednoho rána vejde do jejího pokoje její matka, dívka je rozzářená a šťastná.
„Co se ti stalo?“ Ptá se matka.
„Přišel ke mně anděl a řekl mi, že půjdu na výlet,“ odpověděla dívka, „a pak přišel Bůh, vzal mě za ruku a kráčel se mnou nádhernou zahradou. Řekl mi, že tam půjdu zítra, abych byla s Ním.“
Bůh mluvil k malému děvčátku a vzal veškerý strach z jejího srdce! Když dalšího dne odešla, aby byla s Ním, měla v srdci naprostý pokoj.
Řekni mi, když máš společenství s Ježíšem, dostáváš od Něj tak jasný směr? Říká ti co, kdy a jak máš dělat? Někteří křesťané si nemyslí, že tohle Bůh dělá, ale Ježíš řekl: „Mé ovce slyší můj hlas, ... jdou za mnou.“ (Jan 10:27)
Jediná cesta jak projít svým trápením či zkouškou, je být sám s Ježíšem a plakat. „Pane, ty jsi jediný na zemi, kdo mi může pomoci. Nepůjdu nikam, dokud Tě neuslyším promlouvat k mému srdci.“
Je to druh modlitby, která těší Boha, zastavuje vše, veškerou aktivitu, dokud neuslyšíme Jeho hlas. Uslyšíš ho mluvit jasně ke tvému srdci věci jako: „S tím člověkem jsi jednal správně,“ nebo: „Nespěchej tolik! Zůstávej v Mé přítomnosti a důvěřuj mi.“
Když Ho budeš hledat a očekávat, On ti dá jasný směr!