KDYŽ JE HLEDÁNÍ NEÚSPĚŠNÉ - Gary Wilkerson

"Saulovu otci Kíšovi se ztratily oslice. Kíš proto řekl svému synu Saulovi: „Vezmi s sebou některého z mládenců a vydej se ty oslice hledat.“ (1. Samuelova 9:3)
V Božím slově příběhy o ztracených věcech vyjadřují Otcovo srdce pro ztracené. Bůh chce, aby jeho lid byl ochoten vyjít a zachránit to, co je ztraceno, v tomto příběhu vidíme, jak to asi probíhá.
Saulův otec mu řekl: "Vezmi s sebou jednoho z mladých mužů, zvedněte se a hledejte oslice." A on prošel hornatou krajinou Efrajimovců (verše 3 a 4). Procházet nahoru a dolů Efrajimským pohořím byla těžká práce, ale Saul se zavázal splnit úkol, který mu dal jeho otec.
A vskutku, Saul prošel celou hornatou krajinou, hledal na různých místech, ale doposud oslice nenalezl. Musel se začít cítit beznadějně, ale vytrval v hledání, protože byl odhodlaný být poslušný příkazu svého otce.
Nakonec Saul řekl svému služebníkovi: „Pojď, vraťme se, aby můj otec místo o oslice neměl obavy o nás.“ (verš 5) Saul v podstatě přiznal porážku a přidal vysvětlení: "Udělali jsme, co bylo v našich silách. Myslel jsem si, že jsme mohli uspět, ale nepodařilo se nám to, takže to musíme přijmout a pokračovat dál." 
Pro některé z nás vykročit ve víře představuje závazek poslušnosti za jakoukoli cenu. Pro jiné obavy z následování představují ve skutečnosti strach ze selhání. Jinými slovy, tito lidé nejdou s plným nasazením do toho, k čemu je Bůh povolal, protože mají strach z toho, že neuspějí. 
Je pro tebe důležité porozumět tomu, že když tě Bůh povolává něco udělat, ne pokaždé tě volá k tomu, aby jsi uspěl. On tě povolává poslechnout.
Být poslušný povolání je na tobě - uspět v povolání je na Něm.