ZPOLA VYSLYŠENÉ MODLITBY

„Modlit se až do konce“ je výraz, kteří zavedli první stoupenci letničního hnutí. Pro některé to znamená, že zůstanete na kolenou, dokud nebudete mít jistotu, že jste od Boha dostali odpověď. Pro jiné to zase znamená, že nepřestanou znovu a znovu přistupovat k Pánu, dokud je nevyslyší. (Také se tomu říká „vytrvalost v modlitbách“).
Když jsem byl malý kluk, často jsem na táborových setkáních slyšel lidi, jak svědčí: „Chytnu rohy oltáře a nepustím, dokud Pán neodpoví.“ Ale já nevěřím, že toto je pravý význam slov „modlit se až do konce“.
Můžete být s Bohem o samotě a radovat se z Jeho přítomnosti; můžete s Ním trávit dlouhé hodiny nebo i dny a těšit se ze společného sdílení. Můžete mít naplněny všechny své potřeby a vaše srdce může být naprosto spokojené, ale co se stane, když opustíte to svaté místo blízkého společenství?
Je možné, že se zvednete z kolenou a vrátíte se zpět do zoufalé situace, která se nezměnila. Uvidíte, jak ďábel čeká, aby na vás mohl uvrhnout stejné problémy a stejnou prázdnotu jako předtím. Ptám se vás: k čemu je dobré, když obdržíte milost na hoře, když vás nebude provázet v boji?
Dovolte mi vysvětlit, jak já rozumím výrazu „modlit se až do konce“. Prostě to znamená, že síla, moc a povzbuzení, kterého se vám dostalo od Pána, když jste s Ním byli o samotě, vás nesmí opustit, ani když budete procházet zkouškami. Vítězství, které získáte ve svém modlitebním pokoji, vám musí zaručit vítězství i na bitevním poli.
Zamyslete se: modlili jste se „až do konce“? „Modlit se až do konce“ znamená, že počkáte, dokud vaše modlitba nebude úplná. Mnozí křesťané zažijí pouze zpola vyslyšené modlitby, protože nedovolí, aby je to, co obdrželi od Pána na modlitbách, provedlo i jejich zkouškami. Ve skutečnosti bylo mnoho upřímných modliteb promrháno, zmarněno a ztraceno, protože nebyly takto „dotažené do konce“.
Milovaní, modlitba nekončí – není to „úplná modlitba“ – dokud s ní neprojdete až na druhou stranu zkoušky. „Nemodlili jsme se až do konce“, dokud jsme „neprožili až do konce“ své zkoušky díky síle, kterou jsme získali v Boží přítomnosti.