JE TVOJE BITVA JEDINEČNÁ?

Je na tebe vyvíjen tlak ze všech stran, takže jsi zkoušen nad své síly? Tvá síla téměř vyprchala a jsi v pokušení to vzdát? Jestliže jsi v takových nesnázích, jak můžeš zvítězit? Mohu ti říci, co mi o tom odhaluje Bůh.
Za prvé, nemysli si, že prožíváš nějakou neobvyklou jedinečnou bitvu. Naopak! Stalo se to i jiným. Vzpomínáš si na Joba, Jeremjáše, Eliáše, Davida a Pavla? To, čím si procházíš, se běžně dělo a děje věřícím po všechna staletí.
„Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého, ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva“ (1. List Petrův 4:12-13).
Za druhé, když si myslíš, že nemůžeš udělat další krok nebo vydržet další hodinu, volej k Bohu: „Pane, pomoz!“ a odhal mu všechno, co pociťuješ. Potom uvažuj nad radou žalmisty:
„A já volám k Bohu, Hospodin mě spasí. Večer, zrána, za poledne lkám a sténám.-Vyslyšel můj hlas! On vykoupí mě z války, daruje mi pokoj, ač jich je proti mně tolik“ (Žalm 55:17-19).
„Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. … V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu“ (Žalm 18:4, 7).
„Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě“ (Žalm 30:3).
A tento verš je nejdůležitější: „Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka“ (Žalm 72:12).
Ježíš seslal Ducha svatého, tvého pomocníka, který neodvrátí své ucho, když budeš volat o pomoc!