BOŽÍ DUCHOVNÍ VOJÁCI

V každém věku rozmístil Bůh přímluvce do čelní linie, aby vedli bitvu proti Satanovým knížectvím a mocnostem. Dnes můžeme najít duchovní vojáky v každém národě a zde je důvod proč jsou nazýváni „modlitebními válečníky“. Mnozí, kteří nám napsali, popisují intenzivní duchovní válčení v jejich životech.
Jednadevadesátiletý přímluvce napsal následující: „Cítil jsem se vyhořelý, sloužil jsem Pánu tak dlouho, modlil jsem se za všechno, co ke mně přicházelo. Po mnoha letech utrpení jsem slabý na těle, ale stále mám všechny starosti a zkoušky druhých před sebou...Od svých čtyř let jsem miloval a modlil se za druhé. Přimlouval jsem se po celé ty roky. Vzal jsem si zpět půdu, kterou se mi Satan snažil vzít, modlil jsem se v Duchu a obdržel jsem novou sílu.“
Po celý život tento svatý bral vážně Judovo napomínání: Ale vy milovaní, zbudujte se na nejsvatější víře, modlete se v Duchu Svatém, udržte se v lásce Boží“ (Juda 20 – 21). Zpráva těm, kteří jsou v duchovní bitvě je jasná: „Zbudujte se na víře. Udržte se v Boží lásce.“ Všimněte si, že je Juda napomenul, aby se modlili v Duchu Svatém.
Je naprosto nemožné zbudovat se ve víře skrze lidskou sílu nebo schopnost. Bez Ducha Svatého nejsme schopni udržet se ve známosti a jistotě Boží lásky k nám. Absolutně nemáme na mocnosti temnoty! Nemůžeme ani vzít štít víry a uhasit pekelné ohnivé šípy jen jednoduše nastavením své mysli, aby to udělala. Potřebujeme Božího Ducha ke zmocnění ve všem.