ÚŽASNÁ MOC JEŽÍŠOVA JMÉNA - Nicky Cruz

Ježíš a Jeho učedníci se plavili lodí (Marek 5:1-18) a dostali se na protější břeh Galilejského moře – do krajiny gerasenské, země obývané pohany. Když Ježíš vystoupil z lodi, přiběhl k Němu muž posedlý démony a padl na kolena. Démoni na Ježíše křičeli: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího?“ A velmi ho prosili o slitování.
Ježíš se toho muže zeptal: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděli Mu však démoni uvnitř: „Mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho.“
Opodál se páslo stádo vepřů a démoni prosili Ježíše, aby jim dovolil vstoupit do těch zvířat. Démoni věděli, že v přítomnosti Boží slávy nemají žádnou autoritu ani moc. Satan se rád vysmívá a posmívá bezmocným lidem, když se ale objeví Ježíš, ďábel okamžitě zeslábne a je z něj žalostná nula.
Je to jiná stránka nezměněného života. I dnes je satan nucen se krčit a skrývat nejen před zraky Ježíše, ale i před zraky všech Kristových následovníků. Jméno Ježíš má v ústech věřícího úžasnou moc!
Dát démonům povolení vstoupit do těl nečistých prasat bylo příhodnou ironií a Ježíš jim to umožnil. Náhle se vepři vrhli ze srázu do moře, kde nalezli smrt. Vždycky mi připadá, že je to dokonalý předobraz toho, co satana a jeho démony čeká v soudný den.
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona  Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleruUtíkej, malý, utíkej.