BOŽÍ OBNOVUJÍCÍ TLAČÍTKO - Gary Wilkerson

Všichni máme v životě nějaká rozptýlení, ale buďme upřímní – muži jsou nejhorší, pokud jde o sport. Nemyslím teď sportování (které by bylo pro mnoho povalečů skutečně prospěšné) – ale sledování sportu. Chytré telefony a mobilní aplikace proměnily mnoho pozorných manželů v jedince se zrakem neustále upřeným na obrazovku mobilu. Všechno, co je třeba udělat, je zmáčknout tlačítko „obnovit“ a desítky skóre zápasů se ihned aktualizují. Každé večeře s manželkou je pak ohrožena neustálými pohledy pod stůl na telefon.
Nyní bych vám chtěl povědět o úžasné věci, kterou je obnovující „tlačítko“ v Božím království. Stačí jeden dotyk Jeho úžasné milosti a všechno staré je smazáno – a život je kompletně obnoven. Všichni máme v životě okamžiky, kdy přesně toto potřebujeme, a jediný, kdo to může udělat, je samozřejmě Ježíš. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5,17).
Stejně jako u mobilní aplikace, tak i v našem životě se nic nezmění – všechno zůstane zamrzlé a zaseknuté – dokud se nestiskne aktualizační tlačítko. Uvízli jste ve starých způsobech života, které vám brání zakoušet nový život v Kristu?
Ježíš má moc všechno změnit! A stejně jako byla žena v Bibli uzdravena tím, že se dotkla Jeho oděvu, můžete být i vy uzdraveni a obnoveni pouhým jedním Jeho dotekem.