VYDRŽ JEN O TROCHU DÉLE - Gary Wilkerson

Byl jsi někdy na dlouhé cestě na silnici a když jsi už ujel stovky mil, uviděl jsi značku, která ti sděluje, že tvůj cíl je jen třicet mil daleko? Mělo by to už velmi rychle uběhnout, ale zatím to vypadá, že se ty poslední míle pomalu plouží. Poslední část cesty může být ta nejtěžší.
To stejné můžeme říci o naší víře, když se octneme v těžké situaci. Můj otec mi jednou řekl: “Synu, když máš pocit, že to chceš vzdát, když cítíš, že ti život utíká mezi prsty a ty už neslyšíš Boha, vydrž! Tento poslední úsek je ten nejtěžší.”
“Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna” (Židům 10:35, ESV).
Chci tě povzbudit, abys ještě vydržel. Vím, že můžeš mít pocit, že tvůj sen se nikdy nestane realitou a chceš se vzdát. Ale Bůh ti říká: “Vydrž jen o trochu déle, můj drahý. Tvé vítězství je blízko.”
Potkal jsem velmi mnoho lidí, kteří žili průměrný život, protože měli pocit, že se Boží sliby pomalu uskutečňovaly. Kdyby vydrželi jen o trochu déle, dočkali by se naplnění, po kterém toužili. Ale oni opustili svoji víru, nebyli stateční, opustili svůj sen a cíl. A  protože přestali důvěřovat Bohu, žili vlastně  život tichého zoufalství.
Pokud už nevěříme, že Bůh může dělat velké věci, pak jednáme v naší vlastní síle — zcela bez Jeho moci. Takže vydrž jen o trochu déle, protože: “neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna.”