JEN STŮJTE

Nacházíte se zrovna v nějaké vážné krizi? Můžete se ptát:"Co mám dělat, když jsem došel do tak zoufalé situace? Co si počít, když se všechno zdá beznadějné - když není kam se obrátit a v dohledu žádná úniková cesta? Co se stane, když mě přemůže strach, protože všechno kolem mě se hroutí, já nemám žádné odpovědi na své problémy a nikoho, kdo by mi poradil, jak z toho ven?"
Náš Bůh není tvrdý a bezcitný pán a když nás vidí v těžké nebo dokonce hrozivé situaci, touží po tom, abychom se obrátili na Něj a k Němu volali o pomoc. Má radost, když se modlíme, "Pane, já se bojím! Vždy jsi byl věrný a zachránil mě a já vím, že i nyní máš moc mě z téhle situace vyvést. Otče, vydávám svůj život do Tvých rukou."
Takto Bůh odpověděl Izraeli, když stál před těžkou krizí:"Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání.... Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." (Exodus 14:13-14).
Pán jim řekl, "Nejdřív se musíte postavit svému strachu! Já za vás budu bojovat a zachráním vás. Teď chci, aby se tento slib stal vaší silou a vyhnal z vás všechen strach!"
To samé říká dnes i tobě.