PLNĚ PŘESVĚDČEN O BOŽÍ LÁSCE

„Neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne“ (2. Timoteovi 1:12, zdůraznění přidáno). Jsou to slova umírajícího muže. Apoštol Pavel jimi oslovil svého žáka, mladého zaučujícího se služebníka Timotea. Později se v témže dopise Pavel Timoteovi svěřuje s nelehkým údělem: „Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“ (4:6-7).
Ačkoli se Pavel zaměřoval na Timotea, jeho poselství hovoří ke každému Kristovu služebníku ve velkých potížích. Zamyslete se nad kontextem: Při vyvrcholení vlastních trýznivých zkoušek – blízko smrti – byl Pavel plně přesvědčen, že ho Bůh miluje. A navíc byl přesvědčen, že Pán je schopen „chránit, co mi svěřil,“ i když všechno svědčilo o opaku.
Milovaní, Pavlova rada je pro všechny dobré vojáky zmítané každodenními útoky satana, účastnící se zuřivého duchovního boje, snášející veliká strádání. Jak mohl Pavel tak sebevědomě hovořit o Boží věrnosti v každé zkoušce? O čem přesně byl přesvědčen ohledně Pána, že to v něm vyprodukovalo takovou víru?
Pavel nikdy nevyjmenoval věci, které mu Bůh „svěřil až do onoho dne.“ Můžeme pouze spekulovat, co to bylo. Stejně jako Pavel musíme být i my plně přesvědčeni o Boží věrnosti chránit, co nám svěřil. Ano, abychom mohli čelit svým zkouškám v těchto náročných dnech, musíme být plně přesvědčeni, že Ježíš je naším Pánem a Spasitelem.