NAŠE VELKÁ OCHRANA

Když s něčím bojujete, bude se vás Satan snažit obviňovat. Bude vám připomínat každý hřích z minulosti, každý temný okamžik, každou hloupost, kterou jste kdy provedli. Není divu, že Pavel nazývá tato obvinění hořícími nebo „ohnivými šípy“ (viz Efeským 6, 16). Můžeme to přeložit jako „planoucí hněv“. Mnozí svatí vědí, jak bolí zlá, zraňující slova od blízkých lidí. Taková neuvážená obvinění jsou skutečně ohnivé šípy planoucího hněvu.
Někdy si možná myslíte, že jste jediní, kdo zakouší tak těžký útok. Připadáte si osamělí, izolovaní ve svém trápení. Zdá se, že ani ti, kterým na vás nejvíce záleží, nerozumí, čím vším procházíte.
Apoštol Pavel nám připomíná: „Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla – není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí!“ (1. Petr 4, 12–13).
Nakonec Pavel radí: „Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého“ (Efeským 6, 16).
Co přesně je štít víry? Je to neproniknutelné brnění sestavené z Božích zaslíbení a vyleštěné naší vírou. Tento štít je naší velkou ochranou proti každému ďábelskému, zraňujícímu slovu, které proti nám někdo pronese. Když ho pozvedneme proti útoku nepřítele, uhasíme každý hlas strachu a nevíry. Je to obrana, která směle prohlašuje: „Satane, znám tvé lsti. Nic, ani strašná bolest, ani nejistá finanční situace, ani chaos ve světě, mě nemůže odloučit od Boží lásky.