JE NA TEBE BŮH NAŠTVANÝ?

„Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?“ (Židům 12:6-7).
Nikdy nejsi více milován, než když tě Pán přísně vychovává a usměrňuje. Ve skutečnosti je celý proces přísné výchovy spojen s Boží touhou po tobě. Jedná tak proto, aby tě přivedl k poznání Sebe a do své slávy. A nezapomeň, že Bůh své děti nikdy netrestá v hněvu. Nevylož si to špatně. Bible nazývá tyto časy přísné výchovy dobou bolestnou. V žádném případě nejsou radostné. „Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná“ (12:11). Nicméně, je nám řečeno: „Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli“ (tentýž verš).
Po celé roky musím odmítat mnoho satanových střel a lží, a přesto dnes s jistotou tvrdím: „Bůh na mě není naštvaný. Ano, milý následovníku Ježíše, On na tebe není naštvaný. A proto odmítej všechno, co říká ďábel, aby se tě pokusil přesvědčit o opaku!“
Toto je vítězství kříže: Pokoj Bohem a naprostý pokoj Boží.