TEĎ VĚŘÍME!

Byl předvečer ukřižování Krista. Ježíš svolal své učedníky do horní místnosti, aby je připravil na Svůj odchod ze světa. Poté, co se společně najedli, vzal Pán ručník a umyl těm mužům nohy.
Ten večer řekl Ježíš věrným následovníkům, že bude „vyvýšen“ (to znamená ukřižován) rukou hříšných lidí. Když jim tohle říkal, varoval je před tím, co se má stát.
Svou promluvu k učedníkům zakončil Ježíš slovy: „Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci“ (Jan 16, 28).
Na to učedníci odpověděli: „Hle, teď už nemluvíš obrazně, ale otevřeně! Teď věříme, že jsi vyšel od Boha“ (Jan 16, 29–30).
Učedníci chtěli Ježíšovi sdělit, že jasně rozumí tomu, co jim řekl. Ale co je ještě důležitější: všimněte si jejich slov v posledním verši: „Teď víme…teď věříme.“
Bylo zjevné, že jejich duše ovládla veliká víra. Tito muži Ježíšovi tvrdili, „Teď rozumíme, Ježíši! Teď víme, teď věříme.“