ŽÁDNÉ LIDSKÉ VÝCHODISKO

Mluvme o svázanosti hříchem - to je tvoje bitva s tělesností. Pod novou smlouvou. Bůh dopouští, aby do tvého života přišly situace, ve kterých se ukáže tvoje bezmocnost a naprostá závislost na Něm, aby tě provedl ve víře. Bůh nás nikdy neuvádí do pokušení, ale občas dovolí, abychom se ocitli v koncích.
Když jsi zasekaný v hříchu, lživí duchové proti tobě neustále přicházejí s démonickými lžemi: "Nezvládneš to. Padáš! Skončíš jako troska." Divíš se: "Bože, dostanu se z toho vůbec někdy? Klesl jsem tak nízko!"
Víš, že nemůžeš překonat nepřítele ani pro něj nejsi rovnocenným soupeřem v boji. Takže před ním stojíš, chvěješ se a krčíš se, jsi vyděšený. Možná běžíš k přátelům nebo za duchovními poradci či kýmkoli, kdo ti bude naslouchat, zatímco ty pláčeš a modlíš se. Děláš všechno kromě toho, abys byl zticha a důvěřoval Pánu, že přinese vysvobození. 
Starý zákon uvádí příklad za příkladem, že v těle nemáme žádnou sílu, abychom vybojovali duchovní bitvy. Náš starý člověk je zcela slabý a bezmocný, ale máme v sobě nového člověka a ten se má plně odevzdat do Pánových rukou. Tento nový člověk rozumí, že neexistuje žádné lidské východisko a Bůh musí všechno vybojovat za něj. Vzpíráme se ďáblu v moci Ducha svatého, který se v nás zjevuje výlučně skrze víru. 
"Neboj se, protože já jsem s tebou, nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat." (Izaiáš 41:10-11a)