BŮH MÁ NOUZOVÝ PLÁN PRO KAŽDÉHO VĚŘÍCÍHO

Nezáleží na tom, jak nestálým se dnešní svět stává, boží lid může být v klidu a radovat se, protože náš Pán nám zaslíbil zvláštní ochranu pro nejhorší časy.

Neměl snad Bůh nouzový plán pro děti Izraele během světového hladomoru? Poslal Josefa do Egypta již s předstihem, povýšil jej na premiéra a naplnil sklady dostatkem obilí pro přečkání hladomoru. Pak mu jen stačilo přepravit svůj lid do blízké vzdálenosti těchto skladů a tak je dosyta krmit po celou dobu hladomoru.

Neměl Bůh svůj záchranný plán i pro Eliáše? Zatímco se jeho národ zmítal pod vlivem ekonomické krize, v důsledku několika hladomorů byl nedostatek jídla a bezbožný král vypsal odměnu na jeho hlavu – Bůh zrealizoval svůj plán. Ukryl Eliáše u malého potůčku a posílal mu pokrm po havranovi. Tento záchranný plán zahrnoval také kouzelný džbán s moukou, které neubývalo.

A co Noe? Jak skvěle propracovaný plán měl Bůh pro něho i celou jeho rodinu! Archu – na které bezpečně unikl nejen před smrtí, ale i před zkázou - způsobenou povodněmi.

A Lot? Bůh skutečně poslal anděly, aby jeho i celou rodinu vymanili z odsouzeného města Sodomy. Boží ruce byly svázané, dokud Lot bezpečně neopustil předměstí. Jednalo se zde o víc, než jen ztrátu zaměstnání nebo ekonomickou krizi, dokonce i o víc než pád vlády - bylo to úplné zničení celé této společnosti. Ale Lot byl zachráněn.

Pavel potvrdil Boží záchranné eventuality znovu a znovu! Tento apoštol ztroskotal, byl pronásledován zloději, uvězněn, obviněn z velezrady a odsouzen k smrti. Avšak pro každou krizovou situaci měl Bůh pohotový plán, jak Pavla vysvobodit. A to až do doby, než se Bůh rozhodl ukončit jeho poslání a použil pro tento případ poslední plán - vzkříšení.

Také pro nás je přichystaný nouzový plán pro přežití – vytvořený specificky pro každého věřícího.

Bůh nás převede přes každou krizi - o tom není žádných pochyb.