KONEC OTROCTVÍ

O Abrahamu Lincolnovi je řečeno, že „osvobodil otroky“ vydáním Proklamace emancipace (r.1863). Tento dokument vyhlašoval konec otroctví a svobodu všem otrokům.
Když se tato zpráva poprvé dostala k jižanským plantážím, mnoho otroků tomu nevěřilo. Pokračovali dál ve své práci pro své pány, přesvědčeni, že se jedná o žert.

Mnoho bezohledných plantážníků řeklo svým otrokům, že se jedná o pouhou fámu, a dál je drželi v otroctví. Ale pomaloučku se pravda dostávala i k nim, když viděli bývalé otroky chodit kolem a radovat se ze své získané svobody. Jeden za druhým potom odhodili svá břemena, obrátili se k otročení zády, a odešli pryč, aby začali nový život.

Možná jsi to ještě neslyšel, a nebo možná že to zní až příliš krásně, než aby to byla pravda, ale Ježíš osvobodil všechny otroky hříchu na kříži. Nyní můžeš „vystoupit“ ze zla! Můžeš odhodit své břemeno, odejít ze satanovy vlády, a vstoupit do nového života ve svobodě.

Dovol, abych ti ukázal, co je myšleno v Bibli, když se mluví o smrti hříchu. Když Lincoln osvobodil otroky, „myšlenka“ otroctví zemřela. Žádný otrokář – žádný otrok. Otrok mohl odejít svoboden a říkat si, že „Otroctví je mrtvé“.

Teď se může otrok vrátit zpátky na pole a sbírat opět bavlnu-možná ze strachu, nebo ze zvyku- ale to ho už nikdy neudělá otrokem. Byl osvobozen, ale tu svobodu si musí zažít. Proklamace sama nemůže zaručit své naplnění, a ani otrokář nemůže nutit otroka, aby se vrátil. Vše záleží na rozhodnutí otroka.

Bible říká, „..ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s Ním budeme také žít“ (Římanům 6:7-8).

To vše znamená jediné. Jelikož tvé otroctví hříchu je mrtvé, Kristus tě prohlásil svobodným. Máš nyní svobodu žít jako nový člověk v Kristu, všechna pouta jsou zlámána.
Kristus tě nemůže přinutit, abys jednal správně, a satan tě nemůže přinutit, abys jednal špatně. Kristus tě prohlásil za svobodného, ale na tobě je, abys jednal jako svobodný člověk.