NEMŮŽEŠ NÉST SVŮJ VLASTNÍ KŘÍŽ

Ježíš řekl svým učeníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ (Mat 16:24) Nicméně Ježíš sám nenesl svůj kříž a stejně tak ty jej nemůžeš nést sám!

Když Ježíš táhl svůj kříž na Golgotu, veden svými trýzniteli, byl příliš slabý na to, aby jej mohl tak dlouho nést. Jakmile už nemohl, položili kříž na ramena jiného muže. Nevíme, jak dlouho Ježíš svůj kříž nesl, ale víme, že pak donutili Šimona z Kyrény, aby kříž zvedl a odnesl na místo ukřižování. (viz Mat 27:32)

Co to pro nás znamená? Chtěl by Pán po nás něco, čeho sám nebyl schopen? Cožpak neřekl:…“ kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem“ (Luk 14:27)? Kříž je kříž, ať už dřevěný, nebo duchovní. Nestačí říct „Jeho kříž byl jiný – náš kříž je duchovní.“

Pro mě osobně je velkou nadějí vědět, že ani Ježíš nemohl unést svůj kříž. Povzbuzuje mě to v tom, že nejsem jediný, kdo je někdy obtěžkán až k zemi, neschopen jít dál svou vlastní silou.

Ježíš přesně věděl, co říká, když nás povolal k tomu „nést svůj kříž a následovat ho.“ Pamatoval na svůj kříž a na to, že ho za něj musel nést někdo jiný. Proč by tedy po nás chtěl, abychom jej táhli, když ví, že by nás brzo povalil na zem? Ví všechno o těch mukách, bezmocnosti a břemeni, jež kříž tvoří. Ví, že to všechno nemůžeme nést celou cestu vlastními silami.

A tady je ta pravda, kterou musíme odhalit, pravda tak mocná, že může změnit způsob, jakým se díváme na všechny naše problémy a zranění. Možná to zní až rouhavě říct, že Ježíš nenesl svůj kříž, ale přesně tak to bylo.

Bůh ví, že žádné z jeho dětí nemůže nést svůj kříž, když následuje Krista. Chceme být dobří učedníci, popíráme sami sebe a neseme si svůj kříž, ale zřejmě zapomínáme, že stejný kříž nás jednoho dne přivede na konec našeho bytí. Takže nás Ježíš schválně vyzývá, abychom nesli svůj kříž, když ví, že to z nás vysaje všechnu energii, a nechá nás bezmocně ležet, třeba až dokud to nevzdáme? Přesně tak! Ježíš nás totiž předem upozornil: „beze mě nemůžete činit nic“ (Jan 15:5). Takže chce, abychom vzali svůj kříž a pořádně se s tím poprali, dokud se něco nenaučíme. Protože dokud nás ten kříž nesvalí do prachu na zem, tak se nenaučíme, že nikoliv naší silou a mocí, ale Jeho silou. To je přesně to, co má Bible na mysli, když říká, že Jeho síla se dokonale projeví v naší slabosti.