GENERACE OKAMŽIKU

Mnoho křesťanů čte Bibli pravidelně a věří, že je to Boží živé a zjevené Slovo do jejich životů. Stále znovu čtou na stránkách Písma o generacích, které slyšely Boží hlas. Čtou o tom, jak Bůh hovořil ke svému lidu znovu a znovu, a neustále vidí tuto frázi: „A Bůh řekl…“ A přesto titíž křesťané žijí, jako kdyby Bůh dnes ke svému lidu nemluvil.

Celá generace věřících činí svá rozhodnutí zcela podle sebe bez modlitby či konzultace s Božím Slovem. Mnozí se jednoduše rozhodnou, co chtějí udělat, a potom žádají Boha, aby to schválil. Jdou energicky kupředu a jejich jedinou modlitbou je: „Pane, pokud to není tvá vůle, pak mne zastav.“

Nyní žijeme v době popisované jako „generace okamžiku“. Lidé činí velká rozhodnutí v mžiku. Na toto téma byl napsán bestseller s názvem Blink: The Power of Thinking Without Thinking (Mžik: Jak myslet bez přemýšlení). Jedná se o teorii: „Důvěřuj svému instinktu. Rozhodnutí učiněná v mžiku se osvědčují jako nejlepší.“

Zamysli se nad vším spěchem „jazyka okamžiku“, který slyšíme denně: „Toto je nabídka století. Můžeš vydělat balík peněz přes noc. Ale máš pouze málo vhodných příležitostí. Dej se do toho teď!“ Všechno to ovládá duch: „Mžik, mžik, mžik!“

Takové myšlení začíná infikovat církve a působí na rozhodnutí, která dělají nejen „mžikající křesťané“, ale i „mžikající duchovní“. Spousta zmatených farníků nám popisuje ten samý příběh: „Náš pastor se vrátil z konference o růstu sborů a ihned oznamoval: ‚Ode dneška se všechno změní.‘ Rozhodl, že přes noc zpopularizujeme naši církev podle módního trendu! Ani nás nepožádal, abychom se za to modlili…všichni jsme zmatení.“

Před pouhými pár lety platilo mezi křesťany: „Modlil jsi se za to? Hledal jsi v té věci Pána? Modlíš se za to spolu se svými bratry a sestrami? Obdržel jsi pokyn od Boha?“ Ptám se tě, jestli je to tvůj postup. Kolik důležitých rozhodnutí jsi učinil v minulém roce, a kdy jsi nezastřeně předložil záležitost Bohu a v upřímnosti se modlil? Nebo kolik z těchto rozhodnutí jsi učinil v mžiku? Důvodem, proč chce Bůh zcela ovládat naše životy, je to, aby nás chránil od pohrom – což je přesně to, kde skončí většina našich bleskových rozhodnutí.