ŽIVOT NENÍ V ULITĚ

Naše smrtelná těla nejsou nic jiného než pouhé ulity, ale život není v samotné ulitě. Ulita není na přechovávání, ale je to dočasné omezení, jež ukrývá neustále rostoucí a zrající životní sílu. Tělo je ulita, která se chová jako dočasný strážce života uvnitř. Ulita je umělá v porovnání s věčným životem, jež zahaluje.

Každý pravý křesťan byl naplněn věčným životem. Byl mu do našich smrtelných těl zasazen jako semínko, které nepřetržitě dozrává. Uvnitř nás se odehrává proces nepřetržitého růstu a rozvoje – a nakonec se ulita musí prolomit, aby vznikla nová forma života. Tento úchvatný život s Bohem uvnitř nás vyvíjí tlak na ulitu a v okamžiku, kdy obnovený život dozraje, se ulita prolomí. Umělé hranice se zhroutí a duše je vysvobozena ze svého vězení - jako novorozené kuřátko! Chvalte Pána!

Smrt je vlastně jen pouhé rozbití křehké ulity. Pán se v určitém okamžiku rozhodne, že naše ulita splnila svůj účel, takže Boží lidé vrátí svá stará zkažená těla zpět do prachu, z něhož vyšla. Koho by napadlo sbírat rozbité kousky ulity a nutit právě narozené kuře vrátit se do svého původního stavu? A koho by napadlo žádat milovaného zesnulého, aby se vzdal svého nového oslaveného těla – vytvořeného podle Kristovy podoby – a vrátit se do tlející ulity, z níž se vysvobodil?

Pavel řekl: „smrt je pro mne zisk!“ (Filips. 1:21). Tohle je našemu modernímu duchovnímu slovníku úplně cizí. Stali se z nás tak živí uctívači, že máme jen malou touhu odejít a být s Pánem.

Pavel řekl: „táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší.“ (Filips. 1: 23-24). Ale kvůli vyučování obrácených se domnívá, že je lepší „zůstat v ulitě“. Nebo, jak to označuje, „zůstat v těle“.

Byl Pavel morbidní? Fixoval se snad nezdravě na smrt? Vykazoval Pavel nedostatek respektu k životu, jímž ho Bůh obdařil? Jistěže ne! Pavel žil život naplno. Pro něj byl život darem, jež používal k tomu, aby bojoval dobrý boj. Překonal strach z „ostnu smrti“, a tak by mohl dnes říct, že „je lepší zemřít a být s Pánem než zůstat v těle.“