NEBEZPEČÍ VINY

Vina je nebezpečná, protože ničí víru. Nepřítel naší duše se ani tak nesnaží z nás udělat cizoložníky, narkomany nebo prostitutky. Zajímá ho jen jediná věc – jak z křesťanů udělat nevěřící. K zaslepení naší mysli používá žádostivost těla.

Satan chce, abys byl tak obtěžkán vinou, že necháš svou víru plavat. Chce, abys pochyboval o Boží věrnosti a myslel sis, že nikoho nezajímáš; že budeš žít v bídě se zlomeným srdcem; že už navždy zůstaneš otrokem své žádostivosti; že Boží svatost je nedosažitelná; že jsi zůstal opuštěn se svými problémy; že Bůh už se nestará o tvé potřeby a pocity. Jakmile tě dostane do takového bodu zoufalství, zaplaví tě nevěrou – a pak ve své misi uspěl. Tři jednoduché kroky k ateismu jsou pocit viny, pochyby a nevěra.

Vina může ničit duchovní vitalitu křesťana podobně jako běsnící rakovina. Způsobuje, že člověk ztratí nad svým životem kontrolu; vede k touze ukončit či přestat s duchovními aktivitami a nakonec přináší i fyzickou bolest a nemoc. Vina se, stejně jako rakovina sytí dokud všechen duchovní život nevyprší a konečným výsledkem je pak slabost a pocit studu a selhání.

Návodem, jak se zbavit viny je zbavit se hříchu, což zní jednoduše, ale jednoduché to není. Nejde prostě jen tak přeformátovat mysl, aby „ukryla“ tu třetí stranu, která ti vstoupila do života. Mnozí to zkusili a zjistili, že to nefunguje. Nejde jen tak odejít od věcí, jež tě svazují.

Nejdůležitější krok jaký kdy v životě uděláš je ten, co učiníš hned poté, co u Boha selžeš. Uvěříš lžím žalobce a v zoufalství to vzdáš, nebo se necháš zaplavit odpouštějící Boží láskou?

Bojíš se požádat o odpuštění, protože si vlastně vůbec nejsi jistý, že chceš být osvobozen od věcí, jež tě svazují? Toužíš po Bohu a současně i po něčem, co není legitimně tvé? Bůh odpoví na upřímnou modlitbu a způsobí, že budeš chtít konat jeho bezchybnou vůli. Požádej ho, aby tě naučil chtít naplňovat jeho vůli.