ON TO ČINÍ SKRZE ŽIVOT

Dovolte mi říci, jak Bůh přivádí lidi do svého domu, jak k nim hovoří a jak je zachraňuje. Činí to skrze život. Pán buduje svou církev skrze svědectví, která vyzařují z těch, kteří ho milují. A je schopen tak činit ne proto, že tito služebníci používají správné metody, ale proto, že žijí takový život.

Kristův život vytváří světlo v domovech, v sousedstvích, ve městech, na pracovištích. Jak tento život získáme? Objevuje se na každém svatém, který žije správně a je přespříliš tupen, jako příklad Božího slitování. Takoví služebníci jednají čestně, nesobecky, bez jakékoli temnoty uvnitř. Vedou své životy v plné oddanosti Ježíši a jsou připraveni vždycky sloužit druhým.

Pavel hovoří o služebnících, kteří „znají jeho vůli a vyučováni zákonem dokáží rozpoznat, na čem záleží. A jsou si vědomi, že jsou vůdci slepých, světlem těch, kteří kráčí v tmách“ (Římanům 2:18-19). Takoví svatí, které popisuje Pavel, mají být doporučením.

Dovolte mi ukázat vám příklad takového světla. Nedávno CEO ze společnosti v New Yorku zatelefonoval do naší církve. Telefon vzal pastor Neil. CEO řekl pastoru Neilovi o dvou ženách z naší církve, které pro něho pracují. Řekl, že nejsou jako ostatní v jeho kanceláři. Tyto dvě ženy jsou vždycky zdvořilé, usměvavé, ochotné pomoci druhým, nikdy si nestěžují a neroznášejí klepy. „Na nich je něco odlišného,“ řekl. „Rád bych se s vámi setkal, abych zjistil, v čem je ten rozdíl.“

Tyto ženy byly nebeskými svícny umístěnými Ježíšem do svých zaměstnání. A to světlo, které vydávaly, zalévalo celé pracoviště. Jak? Měly v sobě Kristův život. Jejich šéf rozpoznal, že se jedná o něco víc, než co nabízí svět.

CEO byl Žid. Myslíš si, že by býval odpověděl na pozvání do shromáždění probuzeného sboru? Četl by množství materiálu vydaného církví? Ne, hodil by je všechny do „Souboru 13“ a nikdy by se už na ně nepodíval. Tento muž odpověděl na pravé světlo – světlo zrozené v životech skrytých v Kristu, které denně žily dvě pokorné ženy.

Jsme schopni přinášet světlo do našeho okolí pouze, pokud máme v sobě plnost Kristova života. Musíme žít zprávu, kterou přinášíme, pokud ji máme kázat v moci. Bůh nám pomáhá, abychom si připomínali, že to světlo září skrze nepatrné věci života.