ABYS NALEZL SVŮJ ŽIVOT, MUSÍŠ JEJ NENÁVIDĚT!

„Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný“ (Jan 12:25).

Klíč k bohatému životu leží právě zde, v tomhle zdánlivě bezvýznamném a matoucím tvrzení. To je jeho výzva pro náš malý svět! Porozumění tomu, co tím zde myslí představuje dveře do životadárného zjevení. Ježíš také řekl: „ Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe. Nemůže být mým učedníkem“ (Lukáš 14:26).

Kristus zde určitě nemyslí pojem nenávidět jako klasickou slovníkovou interpretaci: mít k něčemu odpor, něco si ošklivit, nemít rád nebo odmítat. Boží slovo také říká: „ Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah…“ (1Jan 3:15) „Muži, milujte své ženy a nechovejte se k nim drsně“ (Kol 3:19).

Není to život, co bychom měli nenávidět, protože život je dar od Boha. Nejsou to ani lidé, které bychom měli nenávidět, protože to by bylo nebiblické.

Musíme nenávidět způsob, jakým svůj život žijeme. Nesmíme se smířit s tím, co s námi udělaly starosti o rodinu a naše milované. Je celý tvůj život soustředěn pouze na děti, manžela, manželku nebo rodiče? Jsou všechny tvé radosti a starosti ohraničeny tímto malým kruhem?

Bůh nás povolává, abychom rozšířili náš životní okruh. Život musí být něco víc než jen oblečení, účty, úspěchy dětí ve škole, prosperita rodičů, rodinné vztahy. Marta byla obětí takového triviálního života, ale Marie chtěla růst! Marie chtěla rozšířit své horizonty – a Ježíš její přístup k životu schválil.

Dokud nebudeš nenávidět svou současnou nevyzrálost, nemůžeš růst. Nemusíš se vzdávat svých povinností a závazků vůči rodině a přátelům, ale lehce se můžeš stát svázaný nějakým úkolem natolik, že tě bude brzdit v růstu. Jednoho dne se musíš probudit. Ve tvé duši se vznese svatý hněv a zášť a ty vykřikneš: „Bože, nenávidím to, čím jsem se stal. Nenávidím své výbušné záchvaty vzteku. Nenávidím, jak jsem často podrážděný. Nenávidím svou náladovost. Nenávidím, jak jsem se stal maličkým. Nenávidím, nenávidím, nenávidím!“ Musíš svůj život nenávidět tak, že zvoláš: „Pane, přenes mě do nádherného království moci a vítězství!“ (viz Kol 1:13).