ON ROZUMÍ DOKONALE

„Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:15-16).

Těší mě vědomí toho, že můj Spasitel rozumí mým pocitům. Nejsou mu lhostejné žádné mé prožitky. Rozumí všem mým pocitům a nikdy mě neodsuzuje, když zakouším bolestné útoky od zlého. Místo toho mě povzbuzuje, abych vydržel a nebál se. Dává mi vědět, že i On zná tyto zápasy. Pak mi nabízí slavnou audienci u Jeho trůnu, se zaslíbením milosti a slávy v potřebné hodině. Ať mé negativní pocity pramení z fyzického či duchovního zápasu, náš Pán vždy nabízí útěchu a pomoc, když je potřeba.

Co tím vším náš Pán sleduje? Povzbuzuje všechny své drahé děti, aby se přestaly strachovat, když jsou pod vlivem negativních myšlenek. Přestaň se obviňovat z neúspěchu a selhání. Beznaděj a strach mohou být důsledkem hříchu - ale ne vždy. Tak jen to nepřijímej! Nechoď večer spát, dokud se neuzavřeš s Pánem, nepřiblížíš se směle k Jeho trůnu milosti, a neobdržíš milost a odpuštění, které slibuje. Získejte milost, odpuštění a pomoc potlačit negativní pocity. To je Kristovo slovo, ne moje.

Získávejte vítězství v autoritě Jeho jména, přicházejte k Němu s vírou, uchopte odpuštění a zaslíbení, vyžeňte ven svou „bouři“ a přijměte pokoj! Nechte Boha proměnit negativní pocity v Jeho pokoj.

„..a protože byl trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu“ (Židům 6:15).

„..Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá“ (Žalm 30:6).

Můžeš uléhat s modlitbou:“Pane, odmítám ty negativní pocity. Nechci je. Nevím odkud přišly, nebo jak, ale vše odevzdávám tobě. Dej mi nové ujištění a zbav mě strachu. Amen!“

„Protože sám prošel utrpením, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky“ (Židům 2:18).