BŮH NA TEBE NEZAPOMNĚL

Bůh na tebe nezapomněl! Ví přesně kde jsi, čím nyní procházíš a sleduje každý krok na tvé cestě. Ale my jsme stejní jako děti Izraele, kteří pochybovali o Boží každodenní péči, ačkoli k nim byli posláni prorokové s úžasnými přísliby z nebe. V čase našich potřeb zapomínáme, že Bůh nás má ve své dlani. Místo toho jsme jako izraelský lid a bojíme se, že nás nepřítel zničí.

Budeme pokračovat v našem trápení – a dál žít život v prohře a neúspěchu – jen proto, že nechceme doopravdy věřit tomu, že Bůh stále odpovídá na naše modlitby?

Myslíme si, stejně jako děti Izraele, že nás Bůh opustil a ponechal nás svému osudu, abychom si na některé věci přišli sami? Skutečně věříme tomu, že to Pán myslel vážně, když říkal, že Bůh bude jednat v pravý čas, v odpovědi na naši modlitbu a víru? Ježíš naznačuje, že většina z nás, i tak zvaní povolaní a vyvolení, mu nebudou věřit, až se vrátí. Někteří z Božího lidu v něj již ztratili důvěru. Ve skrytu svých duší nevěří, že modlitba má nějaký vliv. Chovají se, jako by na všechno byli sami.

Buďte teď upřímní! Je vaše víra poslední dobou slabá? Nepřestáváš se modlit za věci, na kterých ti dříve tolik záleželo? Jsi vyčerpán neustálým čekáním? Možná rezignovaně rozhazuješ rukama, jakoby jsi chtěl říct: „ Zdá se, že to neprolomím. Nevím, co je špatně a proč mé modlitby nejsou vyslyšeny. Bůh mi evidentně říká ne.“

Bůh mě neopustil – a tebe taky ne! Tisíckrát ne! Právě teď po nás chce, abychom věřili, že všechny věci vyřeší pro naše dobro (Řím 8:28). Takže přestaň to řešit, přestaň se strachovat, přestaň o Pánu pochybovat! Odpověď je na cestě. Bůh neodvrátil svůj sluch a pokud neochabneš, sklidíš v čase sklizně! „V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas“ (Gal 6:9).