NECHŤ JE MEZI VÁMI TAKOVÉ SMÝŠLENÍ

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši“ (Filipským 2:5).

V tomto napomenutí mluví apoštol Pavel k Božímu lidu, „Ať smýšlení, které je v Kristu-mysl Kristova- ať je též vaším smýšlením. Jeho myšlení je to, co bychom měli hledat.“

Co to znamená mít mysl Kristovu? Jednoduše řečeno, znamená to myslet a chovat se jako Ježíš. Znamená to dělat rozhodnutí, která určují náš život, podle Krista.
Pokaždé, když se podíváme do zrcadla Božího slova, musíme se zeptat: „Odrážím na sobě přirozenost a myšlení Kristovo? Proměňuji se k Ježíšovu obrazu s každou zkušeností, kterou Bůh přinese do mého života?“

Podle Pavla toto je myšlení Kristovo.“Sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí“ (Filipským 2:7).

Ještě když byl Ježíš v nebi, udělal rozhodnutí. Dal souhlas svému Otci, že položí svou nebeskou slávu a přijde na zem jako člověk. Chystal se sestoupit na zem, jako pokorný služebník. A chtěl sloužit druhým spíše, než by si nechal sloužit.

Pro Krista to znamenalo říci, „Jdu činit tvou vůli, Otče.“ Vskutku, Ježíš ustanovil před časem, “Odkládám svou vůli, abych se podvolil Tvé vůli, Otče. Podvoluji se Tobě, abys Ty byl oslaven. Cokoliv řeknu nebo udělám, ať je od Tebe. Vše odkládám a stávám se naprosto závislým na Tobě.“

Otcova domluva se Synem byla, že mu zjeví svou vůli. Bůh mu jakoby řekl: “Moje vůle ti nezůstane skryta. Vždy budeš o mně vědět. Budeš mít mou mysl.“

Když Pavel hrdě prohlašuje, “Já mám mysl Kristovu,“ uznává,“Já také jsem sám sebe zmařil. Jako Ježíš, vzal jsem na sebe úkol služebníka.“ A Pavel ujišťuje, že to samé je možné pro každého věřícího: „My však mysl Kristovu máme“ (1. Korintským 2:16).